Sabancı Üniversitesi – Ulusal Duyarlılık Konferansı

1. Toplumsal Duyarlılık Konferansı üniversite, lise, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sürdürülen sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeler ve farklı çalışma yaklaşımlarının paylaşılmasına yönelik bir diyalog ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir. 25 Mart 2017’de Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen konferansın odak noktası; sosyal sorumluluk, sivil duyarlılık, katılımcı demokrasi, aktif vatandaşlık ve gençlik çalışmaları.

Bu amaçla ÖSGD Genel Koordinatörü Başak Güçlü Elbir, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Gençlik Çalışmaları paneline moderatör olarak katıldı.

Mart 2017

Comments are closed.