Gönülden Ödüller 2010

EN BAŞARILLI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2010
Kurumsal Hizmet Gücü (KHG) – IBM

IBM’in Türkiye’de de yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarından olan Kurumsal Hizmet Gücü (KHG) programı IBM’in insan kaynağından yararlanarak, gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

2007 yılında topluma fayda sağlamak üzere oluşturulmuş bir gönüllü hizmet programı olan Kurumsal Hizmet Gücü daha akıllı ve küresel olarak bütünleşmiş bir dünya için gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan bilgi, uzmanlık ve becerilerin IBM insan kaynaklarından gönüllü olarak sunuyor ve küresel olarak bütünleşmiş bir dünyada çalışabilecek yetkinlikleri artmış liderler yetiştirilmesini sağlıyor.

Program kapsamında yüksek performans gösteren IBM çalışanları 21. yüzyılın iş yapma biçimine hizmet ediyorlar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği gibi IBM çalışanları; gelişmekte olan pazarlarda, küresel takımlar ve farklı kültürlerle geleneksel ofislerin dışında çalışıp, daha sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir iş uygulamalarına yönelik toplumsal beklentileri karşılıyorlar.

Kurumsal Hizmet Gücü kapsamında görevlendirilen ekipler içinde yer alan IBM çalışanları kritik önem taşıyan yerel konularda devlet kurumları, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, iş, teknoloji ve toplum kesişiminde çalışarak Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika’daki toplumlara yönelik ekonomik gelişim projeleri gerçekleştiriyorlar. Ekiplere farklı ülkelerden ve iş birimlerinden katılan IBM çalışanları, kendi uzmanlık alanlarındaki yetkinliklerini ve deneyimlerini, dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla “gönüllü” olarak paylaşıyorlar.(2010)

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2010
E-waste Projesi – Enerjisa

Elektronik atıkların; çevreye ve insan sağlığına zararları, geri dönüşümü ve bertarafının öneminin yeni yeni anlaşılması fikri ile proje konusu belirlendi. Ülkemizde bu bilinci oluşturabilmek ve arttırılabilmek amacını taşıyan projenin uygulama alanı olarak üniversite ve özel sektör seçildi. Elektronik atık tüketiminin en fazla olduğu demografik kitlelerden birisi olan üniversite öğrencilerinden hızlı bir geri dönüş alınabilineceği düşünülerek Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Holding şirketlerinden Olmuksa üretim lokasyonları (Türkiye’de 7 farklı ilde) belirlendi ve bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Üniversitede e-atıkla ilgili gerek yüz yüze, gerekse de yazılı olarak bilgilendirme faaliyetleri ve konuya ilgi çekebilmek için elektronik atık toplama yarışması düzenlendi. Ağırlık olarak en fazla e-atık getiren öğrenci/öğretim görevlisi veya çalışanlar ödüllendirilerek projeye daha fazla dikkat çekilmesi ve katılımın artması sağlandı. Proje ortaklarından olan lisanslı e-atık dönüşüm şirketlerinden eğitim olanakları ve atıkların bertarafı konusunda destek alındı.(2010)

Comments are closed.