Gönülden Ödüller 2013

Gönülden Ödüller 2013 kazananları.

Gönülden Ödüller 2013 – En Başarılı Gönüllülük Projesi: 
Peugeot ile Engelsiz Yaşam

Peugeot Türkiye, toplumsal kalkınmayı da göz önünde bulundurarak, Türkiye için önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışması başlattı. Peugeot ile Engelsiz Yaşam Projesi ile engellilere yönelik konuların yönetimin iş modellerinde yer almasını, yönetim ve çalışanlar ile paydaşların tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.
Projenin amacı, engelli bireylerin kendi çevrelerindeki sosyal yaşam seviyelerini artırmak, sosyal hayata entegre olmalarına destek olmak, engellilik durumları hakkında toplum bilinci ve anlayışını geliştirmek, toplumda konu hakkında duyarlılık oluşturmak ve toplumdaki bireylerin engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırabileceği konusunda ışık tutmak.

Peugeot ile Engelsiz Yaşam projesi gerçekleştirilirken, ilk aşamada Peugeot çalışanları “engelli yaşam” eğitimleri verildi ve unvan farkı aranmadan bütün çalışanlar projeye dahil edildi. Kurum içinde gönüllülük çalışması başlatıldı ve gönüllülük bilinci Peugeot çalışanları ve paydaşlarında yaratıldı ve projenin her aşamasında aktif olarak uygulandı. Gerçekleştirilen her etkinlikte Peugeot çalışanlarından ve paydaşlarından oluşan gönüllüler yer alarak engelli bireylerin “body” sıfatıyla her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında oldular. Gönüllüler engelli bireylerin gövdesiymiş gibi hareket ederek, birbirleriyle çok uyumlu iletişim ve etkileşimler yakaladılar. Birlikte yüzdüler, daldılar, maratona katıldılar, eğlendiler, yemek yediler, kısaca birlikte zaman geçirerek keyfine vardılar. Gönüllülük programı projenin diğer aşamalarında artarak devam ediyor.

Gönülden Ödüller 2013 – En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Kategorisi: 
KadıköyŞifa Sağlık Grubu – Okumak Görmektir Projesi

“Okumak Görmektir”  projesi görme engelli vatandaşlarımızın temel sağlık bilgilerine erişebilme ve öğrenebilme konusundaki sıkıntılarını aşmak üzere hayata geçirildi. İhtiyaç duyulan temel sağlık bilgileri GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi)  elektronik kütüphanesi aracılığı ile görme engelli vatandaşlarımızın erişimine sunuldu.  Acil müdahaleler, ev kazaları, çocuk hastalıkları, ergenlik, gebelik, diyabet, hipertansiyon, bulaşıcı hastalıklar, sağlıklı beslenme, enfeksiyon hastalıkları, psikoloji, üroloji ve benzeri 79 farklı içerikte temel sağlık bilgisi 16 uzman hekim desteği ile görme engelli bir kişinin kısıtları göz önünde bulundurularak hazırlandı ve KadıköyŞifa Sağlık Grubunun Kadıköy ve Ataşehir Hastanelerinde oluşturulan özel ses kayıt alanlarında 38 ŞifaGönüllüsü tarafından seslendirildi. Oluşturulan sesli sağlık bilgileri 4.538 engelli kullanıcı tarafından aktif olarak takip edilen  www.getem.boun.edu.tr adresinde yayınlanarak erişime sunuldu.

Gönülden Ödüller 2013 Finalistleri:
En Başarılı Gönüllülük Programı Kategorisi:

• Eureko Gönüllüleri Platformu
• ROCHE Yaşam Takımı
En Başarılı Gönüllülük Projesi Kategorisi
• FORD – “1 Ford Dene Engelliler için 1 Okul Yenile” Projesi
• Peugeot ile Engelsiz Yaşam
• TTNET Gönüllüleri İnternetle Hayat Kolay Projesi
• Umur Akademi Mesleki Yeterlilik ve İş Gücü Geliştirme Projesi
En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Kategorisi
• Kadıköy Şifa Sağlık Grubu – Okumak Görmektir Projesi

Gönülden Ödüller 2013 Seçici Kurul Üyeleri;

• Pınar Ilgaz – ARGE Danışmanlık Yönetici Ortak – ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi
• Aylin Gezgüç – Koç Holding – Dış İlişkiler ve KSS Koordinatörü
• Dr. Aylin Löle – Akşam Gazetesi Ekonomi Muhabiri
• Mutlu Kutlu – Viko Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Direktörü, Viko KSS Kurulu Eşbaşkanı
• Yasemin Merih Alparslan – Doğan TV İnsan Kaynakları Yönetimi Grup Başkanı

Comments are closed.