Gönülden Ödüller 2008

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI 2008
Citibank Citi Gönüllülük Programı

1997’de başlayan Citi Gönüllü Programı, bankanın kurumsal kültürüne yerleştirdiği, önemsediği değerleri içeren pozitif bir yaklaşıma dayalıdır. Hedefi bulunduğu topluma katkıda bulunmak ve maksimum sayıda Citi çalışanının kendini faydalı  hissetmesini sağlamaktır. Citibank A.Ş. Türkiye (Citi Türkiye) Gönüllü Programı, Citi Vakfı’nın (Citi Foundation)belirlediği temel konulardan üç’ü ile ilgili projelere maddi ve insan kaynağı  ile desteklemektedir; Eğitim/Finansal Okuryazarlık, Mikrogirişimcilik ve Çevre. Bu konularda Citi Türkiye, konusunda uzman ve özellikle gönüllülerin katılımını özendiren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Yarattığı toplam etkiyi her yıl daha da arttırmayı planlayan Citi Gönüllü Programına, Genel Müdürlük, İnsan Kaynakları , Kurumsal İletişim ve 1999 yılında kurulan Toplumla İlişkiler Departmanları destek vermektedir. Türkiye’deki 2500 Citi çalışanından yılda 119 gönüllü uzun dönemli projelere, 850 gönüllü de kısa dönemli projelere katılmaktadır.(2008)

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2008
Olmuksa International Paper Kağıdı Yaşatalım

“Kağıdı Yaşatalım Projesi“ Olmuksa’nın tüm Ofis ve Operasyon çalışanlarının aktif olarak katılacağı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirme isteği ile ortaya çıktı. Projenin amacı geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın çevre ve geridönüşüm bilincini artırmak, doğru tüketim alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak ve tasarruf bilinçlerini geliştirmek, projenin hedef kitlesi ise İlköğretim Okullarının 4.,5. ve 6.sınıf öğrencileri olarak belirlendi. Projenin hazırlıkları 2007 yılında Ocak  ayında başladı ve Mayıs ayında projenin pilot uygulaması 12 Olmuksa gönüllüsünün katılımı ile İstanbul-Levent’teki YaşarDoğu İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Pilot uygulama gönüllülerinin geribildirimleri doğrultusunda eğitim seti gözden geçirildi. Bölge Proje ekiplerinin koordinasyonunda tüm çalışanlara “gönüllü eğitimleri“ verildi ve eğitim ekipmanları hazırlandı. Projenin gerçekleştirileceği okulların belirlenmesi ve izinlerinin alınmasından sonra Kağıdı Yaşatalım Projesi 2007 Kasım ayında Edirne, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana, Manisa ve Antalya’da başladı. 7 ay süren projenin sonunda Mayıs 2008’de 550 Olmuksa gönüllüsü, 8 ilde, 20 İlköğretim Okulu’nda, 5200 ilköğretim öğrencisini “çevre ve geridönüşüm“ konusunda bilgilendirerek projenin ilk yılını tamamladılar.(2008)

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2008
BOYNER HOLDİNG “Gel Sen de Uğurböceği Ol!”Haftası
Haydi Gel, Sen de Uğurböceği Ol!

Boyner Grubu Gönüllüleri (BGG)’nin üyeleri, toplumda (hatta yakın çevrelerinde) “gönüllülük” kavramının tam olarak anlaşılamadığını, herkesin topluma katkısının olabileceğini ama bunu nasıl yapabileceklerini bilmediğini gözlemledi. Ayrıca BGG’in yıllık 40 civarında gönüllülük projesi/etkinliği için  daha fazla gönüllüye ihtiyacı oluyordu.

Gönüllü liderler bir araya gelerek projenin hedeflerini belirlediler. Bir Gönüllü Kazanma Haftası ilan edildi. Gönüllü bilgilendirme/kazanma  için gerekli olabilecek malzeme (Tanıtım sunumu, SSS, afişler vs.) hazırlandı ve Ümit Boyner’in açılış toplantısıyla 550 Boyner Grubu çalışanı yola çıktı. Gönüllü Kazanma Haftası içinde BGG kendi yaratıcı metodlarıyla toplumu bu konuda bilgilendirmeye başladı. Amaç sadece BGG çalışmalarına başkalarını dahil etmek değil diğerlerinin hayata ve yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını ve duyarlılıklarını da arttırmaktı. Bir kampanya olması ve BGG’nin kültürünün bir parçası haline gelmesi, gelenekselleşebilmesi için Rafineri Reklam Ajansı’nın gönüllü desteği alınarak proje markalandı. Proje sonunda 2.446 kişiye gönüllük hakkında bilgi verilirken, (Grup içi 1813, grup dışı 633 kişi) bu bilgilendirmeler sonunda 1.187 kişi (Grup içi 790, Grup dışı 397 kişi)  aktif gönüllüler arasında yer almak istedi.(2008)

GÖNÜLDEN ÖDÜLLER  – PERYÖN ÖZEL ÖDÜLÜ 2008
Bilim İlaç Toplum Takımı

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri 2005 yılında, “Çözümün bir parçası olmak için…” bireysel yetkinliklerini, entelektüel sermayesini, zamanını, emeğini ve tecrübesini,  ihtiyacı olan kişilerle paylaşan gönüllü çalışanlarımızın oluşturduğu bir platformdur. 2008 yılında 315 aktif üyesi ile 11 ilde, Türkiye’nin her iline ulaşabilecek toplam 20 ekip ile faaliyet göstermektedir. Her yıl gönüllüler “Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri Misyonu” doğrultusunda sponsorluğunu Bilim İlaç’ın üstlendiği projeler hazırlamakta ve ekip liderlerinden oluşan üst kurulda kabul edilen projeleri hayata geçirmektedir. Bu uygulamaları mesai saatleri içinde planlama yapabilme, maddi katkı ve lojistik destek imkanıyla üst yönetimin de desteğini almaktadırlar.  20 Ekip Liderinden oluşan üst kurul her yıl düzenli toplanarak  “Gönüllülük İlkeleri” doğrultusunda projeleri planlar, uygular, gözden geçirir ve iyileştirmeleri yapar. Projeler şirket içi tüm iletişim kanalları kullanılarak ve özel faaliyet filmleri ile çalışanlarla, paydaşlarla ve ailelerle paylaşılmaktadır. Bugüne kadar 30 projede, 650 gönüllümüz (aileler ve paydaşlar hariç) 4.500 çocuğa ulaşarak, toplamda 2.774 saat aktif olarak gönüllü çalışma yapmışlardır. Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri’nin bundan sonraki hedefi gönüllülüğü şirket dışında da yaygınlaştırarak etkin ve sürdürülebilir projeler ile çözümün bir parçası olmaya devam etmektedir.(2008)

Comments are closed.