Türkiye’de Gönüllülüğün Yaygınlaştırılması Yuvarlak Masa Toplantısı

Yasal düzenlemeler, kamuoyu nezdinde gönüllülüğün teşvik edilmesi ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması konularının ele alındığı yuvarlak masa toplantılarına STK, kamu, özel sektörden temsilciler, akademisyenler, sosyolog ve psikologlar, gönüllüler, basından 35 kişilik bir katılım sağlandı.

Masa katılımcıları, “Türkiye’de Gönüllülüğün Yaygınlaşması” ana başlığı altında yer alan sorular çerçevesinde bugünün analinizi yaparak; geleceğe yönelik somut adım önerileri oluşturdu.

Toplantı ile “Yasal – Altyapısal açılardan gönüllülük nasıl geliştirilebilir?”, “Kamuoyu nasıl daha fazla gönüllü çalışmaya teşvik edilir?” ve “Gönüllülerle çalışan örgütlerin gönüllülüğün yaygınlaşması için neler yapması gerekir?” soruları tartışılıp çözüm önerilerinin arandı ve araştırma bir rapor yayınlandı.

Aralık 2017

Comments are closed.